Over ons

Elke vestiging binnen onze bouwgroep kent een rijke historie. Bouwbedrijf Schrijver in ’s-Gravenpolder is opgericht in 1950, Bouwbedrijf Krijger in Poortvliet zelfs al in 1726, Jongekrijg+Maasbouw werd in 1920 opgericht in Puttershoek en Bouwbedrijf de Bruijne in Terneuzen is opgericht in 1931. Als familiebedrijf werken wij met korte lijnen. Met aandacht voor elkaar, voor onze opdrachtgevers en bouwpartners. Aandacht voor elkaar, omdat we samen sterk zijn. Aandacht voor onze opdrachtgevers en bouwpartners, omdat we geloven in echt samenwerken. Elk project heeft zijn specifieke aanpak nodig. Wij stellen per project een projectteam samen. Deze teams zijn gevormd op basis van de nodige expertise en ervaring. Inderdaad, samen sterk.

Managementteam Projectleiding / werkvoorbereiding Uitvoerders Administratie / Klantcontactcenter

ISO 9001 bedrijfscertificering

Onze organisatie borgt de kwaliteit ook door een geordend kwaliteitsmanagementsysteem. Niet dat we onnodige bureaucratie willen bevorderen, maar simpelweg om ‘te doen wat we zeggen, te zeggen wat we doen, en te bewijzen dát we het doen’.

ISO 14001 bedrijfscertificering

Met gepaste trots mogen we melden dat Bouwgroep Schrijver zich heeft gecertificeerd voor het milieucertificaat ISO 14001. Een certificaat waarmee we als bedrijf de doelstelling hebben om een belangrijke bijdrage te leveren aan de opgave om duurzaam om te gaan met het milieu. Dit doen we door onze bedrijfsactiviteiten op dit gebied steeds te verbeteren. Ook denken we graag mee in oplossingen binnen bouwprojecten om invulling te geven aan de energietransitie die nu en de komende jaren een steeds belangrijkere rol speelt.

VCA bedrijfscertificering

Bouwgroep Schrijver is VCA gecertificeerd. Met het VCA** certificaat tonen wij aan dat onze organisatie voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze opdrachtgevers en partners kunnen erop vertrouwen dat in onze gehele bedrijfsvoering de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) hoog in het vaandel staan.

FSC® C140770

Ook wat betreft het duurzaam verwerken van hout wil Bouwgroep Schrijver haar bijdrage leveren door op een verantwoorde manier met bossen om te gaan. Dit is beloond door het ontvangen van het FSC certificaat voor de vestiging Bouwbedrijf Schrijver, certificaatcode CU-COC-858348. Het FSC (Forest Stewardship Council®) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd.

CO2 prestatieladder Jongekrijg+Maasbouw B.V.

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. Voor Jongekrijg+Maasbouw B.V. zijn we inmiddels een stap verder gegaan met de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Jongekrijg_+_Maasbouw_B_V

De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

Footprint CO2 2023 (1e halfjaar) Jongekrijg + Maasbouw B.V.
Footprint CO2 2022 Jongekrijg + Maasbouw B.V.
Footprint CO2 2022 (1e half jaar) Jongekrijg + Maasbouw B.V.
Footprint CO2 2021 Jongekrijg + Maasbouw B.V.
Footprint CO2 2021 (1e half jaar) Jongekrijg + Maasbouw B.V.
Footprint CO2 2020 Jongekrijg + Maasbouw B.V.
Footprint CO2 2020 (1e half jaar) Jongekrijg+Maasbouw B.V.
Footprint CO2 2019 Jongekrijg+Maasbouw B.V.

Vanuit de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.
CO2 reductie doelstellingen, evaluatie en maatregelen 2023 – 2025 Jongekrijg + Maasbouw B.V.

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering, ook zien wij het thema ‘duurzaamheid’ steeds vaker bij opdrachtgevers terugkomen. Samen met de sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden. Wij leveren hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan een dergelijk sector- en keteninitiatief en investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld. Vanuit dit oogpunt nemen we deel aan:
• Duurzaam Collectief (zie www.duurzaamcollectief.nl)