Projecten

Restauratie bestaat vooral uit volledig herstel in oude luister. Functionaliteit en comfort zijn daaraan ondergeschikt. Het restaureren van gebouwen en woningen vereist vakmanschap en zorgvuldige afwegingen tijdens het gehele proces. Het team van Bouwgroep Schrijver beschikt over een selecte ploeg vakmensen met een hart voor monumentaal erfgoed. Met veel kennis en een uitstekend geoutilleerde timmerwerkplaats kunnen bouwkundige details zoals kozijnen, deuren, kasten, et cetera tot in de finesses worden gerestaureerd of gereproduceerd. Door de jaren heen heeft ons team heel wat ervaring opgedaan met het in ere herstellen en restaureren van monumentale panden.